ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ «ΣΟΧΟΣ»


(-)


ΔΙΑΓΟΡΑ 48 Τούμπα
Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ: 2310682122
GMapFP