ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ «ΣΟΧΟΣ»


(-)


ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ 21 Τούμπα
Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ: 2310928065
GMapFP